info@lubnaalbalushi.com

مھر ءِ لچّہ

تئی مھر کیتیں چہ آسمان ءَ

ءُ جمبراں چہ تئی پاکیں ارواہ

توامیں وشی تئی دل ءَ چہ

تو لوٹ ئے چہ من مھرءِ لچّہ

من چوں نبیساں؟

کہ مھر وت لچّھے تئیگ

تئی واھگ اِنت کہ ما بہ جلّیں ماں جمبرے ءَ

چتورمن ءُ تو؟

کہ جمبرانی سپر وتیگ اِنت

تئی مھر کیتیں چہ آسمان ءَ

ءُ جمبراں چہ تئی پاکیں ارواہ

توامیں وشی تئی دل ءَ چہ

اگاں نبیس اِت من مھرءِ لچّہ

اگاں من وابانی جمبرے دیست

گڑا من جلّاں دل ءَ تئیگ ءَ

مدامی ءَ پہ مدامی ءَ

بُلبُله

بلبله  او بلبله

مئے وشلُكيں بلبله

بلبه او بلبله

مئے وشلُكيں  جنلك

مئے وشلُكيں شنلك

بلبله او بلبله

كسان ئے تو نزيك بيا

مثل ءِ تلاه دير ميا

بلبله او بلبله

مئے وشلُكيں بلبله

زهراں ويئل كں، وتي دل ءَ را سارت كں

بلبله او بلبله

دنيا ءِ ديم ءَ نُور كں

درو دِلال مئے هور کں

بلبله او بلبه

مئے وشلُكيں بلبله

بلبله او بلبله، مئے وشّيں بُلبله

اے وتن اے دل

ھُشکیں نان 
ھُشکیں نُک 
ھمے چُک ءُ پت ءِ آپ 
ھمے وتن ھُشکیں دار

 ھما زمانہ راستی ءَ 
ھما دلانی دوستی ءَ 
ھرچی نہ رستہ ءُ ھور نہ بیتہ 

ھرچی کنے بہ کن 
ھال ءُ ھبر مہ کن 
اَنّی ھرچی کنئے بہ کن 
ھال ءَ بدل بہ کن 
ھر مات ءِ چُک ءَ سگیی
ھر دوستے شئرے لکی 
ھما زمانہ راستی ءَ 
ھما دلانی دوستی ءَ

اے ھال سُجدہ لوٹی 
بے ھيال جند ءَ لوٹی
ھور بئے یا جدا بئے 
اے وتن دلان ءَ یک کنت!

دروه دِل ادءَ گار انت!

نہ ماہ ءَ گندی، نہ ترا گندی
نہ نندی زمین ءَ، نہ تئی دل ءَ نندی
پہ کئےءَ گریوی‌؟ پہ کئے ءَ کندی؟

منی یاد
بے شکر، بے واد
تئی یاد ءَ
کپتہ منی دل ءَ 

نہ ماہ ءَ گندی، نہ ترا گندی
اے دل ءَ دردیں، تو شُت ئے دُور ءَ
نہ نندی زمین ءَ، نہ تئی دل ءَ نندی
شرتریں بے دل بَئیں
نہ ماہ ءَ گندی، نہ ترا گندی
پہ کئے ءَ گریوی‌؟ پہ کئے ءَ کندی؟
انچو من زاناں، انچو تو زان ئے
دنیا دو روچیں، بلے دل روکیں
پہ کئےءَ بہ کُش ئے؟
هرچی دل ءَ دردیں؟ ناں هرچی دل کوهیں 

 

انچو من زاناں، انچو تو زان ئے
دل کوهے کہ هچ نہ گشی
مرتہ دل باز گُشی 


نہ ماہ ءَ گندی، نہ تئی دل ءَ نندی
پہ کئے ءَ گریوی؟ پہ کئے ءَ کندی؟

 
نیکہ من زاناں، نیکہ تو زان ئے
بہ گش من ءَ را
کئی دل اد ءَ ایں؟ کئی دل اد ءَ نہ ایں؟
بہ گُش من ءَ را
کئی دلیں مُرتہ؟ زندگیں کئی دل؟ 


نہ ماہ ءَ گندی، نہ تئی دل ءَ نندی
پہ کئے ءَ گریوی؟ پہ کئے ءَ کندی؟
انچو من زاناں، انچو تو زان ئے
دروه دل اد ءَ  گاراں!

لُبنی البلوشیؔ